İnsani ve Sosyal Kalkınma Programı

IstanPol İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı göç, toplumsal cinsiyet, toplumsal adalet ve eşitsizlikler ile kırsal ve kentsel kalkınma alanlarındaki araştırma ve politika analizlerine odaklanmaktadır. 

Aşağıda IstanPol İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı çerçevesinde yer alan etkinlikler, araştırmalar ve yayınlarımızı görebilirsiniz. 

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Caferağa Mah. Muvvakithane Cad. Çakıroğlu İş Merkezi No: 26/61

Kadıköy - İstanbul